Publisert

Spesialbestilte bilder

Helt fra starten har spesialbestilte bilder vært ett av de viktigste produktene hos Olle Bolle Design. Takket være deres popularitet bidro bildene til bedriftens etablering og vekst. Ikke minst bidro de positivt til min egen kreative utvikling. I de senere årene har større prosjekter tatt en stadig større plass og spesialbestilte bilder er derfor ikke lenger noe jeg lager. Bildene er imidlertid fortsatt en kilde til inspirasjon og det gleder meg å tenke på alle de små og store der ute som har sitt eget unike Olle Bolle-bilde på veggen sin.

Under er et utvalg av bildene som er levert.