Publisert

Barnebok – Jeg har en bror

Kristin Husbys bok Jeg har en bror er en nydelig fortelling om hverdagen for barn med autismespekterforstyrrelser sett fra søskens perspektiv. Forfatteren forteller om søskenforhold og søskenkjærlighet på en måte som gjør boken relevant for alle familier.

Olle Bolle Design har levert alle illustrasjonene og omslaget med tekst og bilde.

Boken kan kjøpes her.