Publisert

Barnerimbok – Englesprett

Forfatter Kristin Husby hadde en drøm å å gi ut en barnerimbok full av morsomme rim og ablegøyer. Hun ønsket å presentere idéen sin for forlag.

Når du skal legge frem en bok for et forlag, er det viktig du leverer fra deg et mest mulig ferdig manuskript, sånn at forlagskonsulentene får et tydelig inntrykk av hva ditt formål med boken er og hvordan det potensielle sluttproduktet vil se ut. Særlig viktig er dette med barnebøker. Bøker rettet mot barn er mye styrt av deres visuelle uttrykk og det er derfor alltid en fordel å presentere manuset ditt sammen med én eller flere illustrasjoner.

Olle Bolle Design utviklet illustrasjoner og layout til et utvalg av rimene i Englesprett. Kristin fikk også et komplett presentasjonsdokument, som inneholdt alt av nødvendig tekst- og bildemateriell, sånn at hun lett kunne legge dette frem og/eller sende det til forleggere.